Resultat

30 dec

Jeg syntes altså lige, at jeg blev nødt til at dele resultatet her på bloggen: Specialet fik karaktereren 12 til eksamen:-)

Begrundelsen var, at specialet behandler et nytænkende emne, som er svært overskueligt, og som bringer flere forskellige interessante vinkler i spil på problemstillinger, vi vil se mere af fremover, men som mange endnu ikke har behandlet akademisk.

Som tidligere skrevet, vil jeg rigtig gerne dele nogle artikler med de mest interessante pointer fra specialet, men først skal jeg lige nyde den sidste ferie.

Fremover kan jeg fanges på min private blog, hvor der også findes kontaktoplysninger.

Reklamer

Afleveret

5 dec

Så er specialet afleveret!

Jeg vil vende tilbage med nogle artikler mv. af det, jeg kan dele.

d9e10cd03d4111e2a84922000a1f8c0f_7

Virksomhedernes økosystem

25 nov

I mit speciale kommer jeg blandt andet ind på virksomhedens økosystemer. Det er meget interessant, synes jeg. For det er det, der er virkeligheden mange steder.

I løbet af de senere år har der været øget fokus i management litteraturen omkring virksomhedens økosystemer, idet Internettet har sat en boost bag begrebet. I den digitale økonomi er det traditionelle syn på virksomheder, der konkurrerer som individuelle enheder, udfordret af synet på virksomheder som business økosystemer, der indbyrdes samarbejder og konkurrerer.

Der er mange virksomheder, som falder udenfor definitionen af Porters traditionelle værdikæde af leverandører og distributører, der direkte bidrager til at producere og afsætte et produkt.

Værdikæden blev introduceret af Michael S. Porter i 1985, og som er alfa & omega i business. Men der er en del kritik af, at værdikæden kun tænker i input og output. Værdi er defineret som kapital værdi. Og Porter har ikke kundefokus. Kunderne skal jo bare købe produktet, og så er den sag ude af verden.

Osterwalder gjorde mig netop på Twitter opmærksom på denne artikel fra Forbes med kritik af Porter-tankegangen.

Vi kan se, at mange virksomheder skal i gang med at innovere deres forretningsmodeller, fordi alting har ændret sig. Kunderne har fået meget større magt. Kunderne kan skabe netværkseffekter, der ligger ud over den enkelte virksomheds rækkevidde.

Idéen med økosystem-analogien er, at de disruptive forandringer i erhvervslivet har klare paralleller til biologien.

Biologen Stephen Jay Gould har observeret, at naturlige økosystemer nogle gange kollapser, såfremt miljøforholdene ændrer sig for radikalt. Dominante racer mister deres lederskab, og nye økosystemer etablerer helt naturligt sig selv. (Moore 1993)

Der er klare paralleller mellem biologien og virksomhederne. Tag bare musikindustrien. Mediebranchen. De fysiske boghandlere. Og så videre.

Et virksomheds økosystem er et netværk af leverandører, distributører, outsourcede virksomheder, producere af produkter/services, teknologileverandører og repræsentanter fra andre virksomheder.

Som individuelle arter i et økosystem, deler alle medlemmerne den styrke, der ligger i netværket, uanset den enkeltes egen styrke. For at økosystemet skal fungere optimalt, er det vigtigt at alle domæner er sunde. Svaghed i et domæne kan påvirke resten af økosystemet. Netværkseffekt er en vigtig del af økosystemerne.

Virksomheder har forskellige roller i økosystemet. For eksempel kan virksomheden være en af de nichespillere, der udgør hovedparten af de fleste økosystemer, eller om virksomheden er en af de få hubs, der samler økosystemet – eller også kan virksomheden dominere hele økosystemet. (Iansiti & Levien 2004)

En artikel fra Computerworld fremhæver Apples App Store som et godt eksempel på, hvordan små virksomheder kan stå på skuldrene af større selskaber, når der skal innoveres. I et økosystem bliver disse små virksomheder kaldt nichespillere og Apple er en keystone, der styrer sit eget økosystem.

Sådan kan en virksomhed se på sin strategi og business model – hvordan virksomheden er placeret i hele økosystemet, og hvilken strategi der er bedst at navigere efter.

Teori

22 nov

Sådan ser min teoretiske vægtning ud!

Slutspurt

19 nov

Har lige aftalt med en meget beroligende mand fra Vester Kopi hvordan og hvorledes specialet skal printes ud. Så er den del på plads. Jeg begynder at mærke, at specialet snart skal afleveres. I morgen har jeg sidste store vejledermøde med Leif på CBS. På fredag afleverer jeg til korrektur plus til min casevirksomhed. Der bliver ikke meget fritid her de sidste dage… men jeg er klar på slutspurten!

The Business Model Environment

17 nov

I dag har jeg kigget al min analyse gennem.

Det var meget godt at få sat det helt overordnede perspektiv på, og her har jeg benyttet mig af Alexander Osterwalders procesmodel “The Business Model Environment”, som er en strategisk analyse af hele økosystemet omkring en virksomhed. Markedssegmenter, ønsker, problemer, konkurrenter, interessenter, leverandører, teknologiske trends, samfundsmæssige trends, juridiske trends, socioøkonomiske forhold mv.

Sakset fra Osterwalders Flickr

Jeg synes “The Business Model Environment” er en ganske udmærket model, idet den kan matches med “The Business Model Canvas”, som snarere er en hurtigere “elevatortale” omkring virksomheden og som fremgår skarpest, når man har sørget for at få beskrevet omgivelserne med. Og hvis man lyster, kan det hele kobles til mere (ny)klassiske modeller som f.eks. SWOT, Blue Ocean Strategy mv. Og det bedste ved det hele er, at man får værktøjer til at strukturere sit ganske omfattende materiale til noget meget mere overskueligt.

Jeg har interviewet virksomhed, kunder, brugere og leverandører. Set i retrospektiv kunne jeg nok godt have brugt et interview med en interessent – f.eks. Undervisningsministeriet, som er meget interesserede i en effektiv og ordentlig digitalisering af uddannelsessektoren, nu hvor de har lagt millioner i det – men det kan jeg jo desværre ikke nå.

Det hele er helt utrolig spændende, og jeg satser på at blive færdig med 1. udkast til analysen i morgen aften.

Derefter kaster jeg mig over teori om to-sidede markedsmodeller og open service innovation – og lidt mere viden om hvordan private virksomheder samarbejder med offentlige instanser.

Der er ingen tvivl om at mit speciale er pragmatisk – og at jeg får et meget godt indblik i, hvorfor nogle offentlige IT-satsninger fungerer og andre ikke gør, gennem business model perspektivet og baggrundserfaringer med uddannelsessektorens digitaliseringshistorie.

Alt empiri på plads

14 nov

I dag foretog jeg det sidste officielle specialeinterview med Søren fra Meebook, som hele vejen gennem, til trods for sin travlhed, ganske venligt og beredvilligt har stået til rådighed for mine mange, mange spørgsmål.

Specialet ville slet ikke være det samme uden ham. Men nu er han også uddannet fra ITU, så måske ITU’ere hjælper hinanden?

Nu har jeg i alt 6 interessenter. Eller aktører i det, som jeg kalder økosystemet rundt omkring Meebook: Indholdsleverandører, brugere, beslutningstagere, lærings/IT-eksperter og investorer. Jeg tror jeg har noget, der ligner 80 siders transskribering fra mine interviews, og der er bare så meget godt stof at arbejde med. Jeg har fået de fleste perspektiver med.

Jeg er helt klar fortaler for kvalitative data – med et speciale kan man alligevel ikke få nogen repræsentativ undersøgelse ud af at rundsende spørgeskema til 200 unge på ens egen alder, der har cirka samme verdensyn som en selv. Så hellere udvælge nogle repræsentative interessenter med noget på hjerte og fagligheden i orden. Og de her mennesker i undervisningssektoren brænder for det de laver – det er der ingen tvivl om.

Meebook som case illustrerer virkelig moderne business tænkning som jeg ser det. I dag præsenterede jeg mit speciale for Søren, og det var dejligt at få bekræftet, at jeg er på rette spor. Jeg viste ham, hvordan jeg havde destilleret Meebook ned i en Business Model Canvas, og han kunne straks genkende canvassen, fordi de havde fået en konsulent til at lave noget lignende.

Jeg fortalte også om min opdeling mellem nye iværksættervirksomheder, som forstår Internettet, og kommer ind på et marked og ændrer det – ligesom der også er etablerede virksomheder, der bliver nødt til at gentænke deres forretningsmodeller ind i den digitale økonomi,

Nu hvor jeg er færdig med al empirien, handler det kun om een ting: At komme i mål. Så de næste dage skal jeg arbejde rigtig meget med analysedelen. Her får jeg rigtig god nytte af Alexander Osterwalder, og det her bliver den spændende del!