Arkiv | marts, 2012

En fælles markedsbaseret distributionsplatform til E-learning

25 mar

Jeg tror jeg har fundet noget, der ligner et mindre gennembrud på hvor jeg skal hen med mit speciale. Og det er det, jeg vil beskrive her, helt med mine egne ord og tanker, uden at skulle bruge tid på at finde alle mulige referencer, for det kan godt være lidt hæmmende for mit skriveflow. Referencerne er der, og det kan være, jeg indsætter et par links, når jeg er færdig med at beskrive mine tanker. Jeg har længe siddet og kæmpet med, at alt med E-learning virker uoverskueligt, lidt tilfældigt, lukket, det er svært at definere hvad E-learning er, der findes endnu ikke bøger, der præcist beskæftiger sig med hvad jeg skriver speciale om. Og i modsætning til E-learning er der en masse spændende læsning om den nye digitale økonomi og business models og innovation. Der er masser af supercases og der skorter ikke på litteratur. Men alligevel har jeg en fornemmelse af, at der et sted burde findes en eller anden form for bro mellem de to områder, for min fornemmelse er, at E-learningsområdet mangler definitioner, velafprøvede strategier og effektiviseringer – ligesom der ikke rigtig synes at være nogen businessmodel, man kan pege på. Men i dag valgte jeg at gå ind og læse om regeringens og ministeriernes strategier for digitalisering, e-learning og hvad der nu er af relevans for dette speciale. Og der fandt jeg nogle gode ting og sager. Regeringen har lavet en national strategi for IKT-støttet læring for 2007-2009. Her fandt jeg rigtig meget godt om hele diskursen omkring E-læring. Meget mere konkret end de mange udsvævende bemærkninger, der findes rundt omkring i Cyberspace. Der står også, at problemet med E-learning er “fraværet af en fælles læringsplatform der kunne understøtte udviklingen af undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter tilrettelagt i forhold til dansk kultur og dansk pædagogisk tradition” og “… den hidtidige indsats viser også, at pilotprojekterne ofte er drevet af ildsjæle, og at de ikke udbredes til hele virksomheden eller institutionen, når støtteperioden udløber. Et ledelsesmæssigt og strategisk fokus er altafgørende for, at e-læring forankres…” Lige præcis min observation! Men det er en lidt gammel strategi, for nu er vi i 2012. Jeg har ikke kunnet finde noget, der følger op på denne strategi, så mon den stadig gælder? Det er IT- og telestyrelsen, der har lavet strategien, men med den nye regering er der jo nye boller på suppen. Så jeg vandrede over mod Digitaliseringsstyrelsen, som er en slags spinoff fra den hedengangne IT- og telestyrelse. Her var der endnu mere godt at finde. Her fandt jeg Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015. Der står ikke så meget om E-learning som sådan, men mere om hvordan man digitaliserer det offentlige Danmark. Men fokusområde 3: Folkeskolen skal udfordre den digitale generation var interessant. Her er et af initiativerne:  For at øge efterspørgslen på digitale læremidler og dermed understøtte markedet afsættes midler til indkøb af digitale læremidler. Regeringen og kommunerne vil samtidig skabe rammer for, at der inden udgangen af 2012 etableres en eller flere markedsbaserede distributionsplatforme (fx en slags ”app-stores”), der kan gøre adgangen til de digitale læremidler for lærere og elever nem og overskuelig. Voila. Mon ikke det er business modellen bag sådan en fælles markedsbaseret distributionsplatform (min tilføjelse: til E-learning) jeg skal fokusere mit speciale om? Initiativet omtaler ikke E-learning direkte, måske det er fordi, man er begyndt at opgive begrebet lidt, og i stedet kalder det digitale læremidler? Meget apropos, så citerer jeg lige den gamle strategi fra 2007-2009 igen: “Det er vigtigt, at man ikke ukritisk sætter strøm til lærebogen og katederundervisningen. E-læring skal anvendes innovativt, så der udvikles nyskabende og spændende undervisningsforløb, der reelt opleves som et godt – eller bedre – alternativ og supplement til de mere kendte og traditionelle undervisningsformer. ” Og så er det jo lige straks noget jeg kan se på – E-learning er også aktuelt i forhold til fokusområde 5: Teknologi i den sociale indsats – dvs. velfærdsteknologi, hvor f.eks. ældre kan træne hjemme med videokontakt til en fysioterapeut. Nå, men tilbage til platformen – jeg tror helt klart, at det er den business case tænkning, der er stien gennem den jungle, som E-learning er. Med andre ord – E-business værktøjskassen kan helt sikkert byde ind med noget! Hvis man samtidig skeler til de mange fremragende cases omkring fx Multisided Platforms – så tror jeg, at der kunne være nogle gode løsninger på, at der er så meget… ja, pardon my french, crap, derude – af E-læringsløsninger. Hvis man tænker på Nintendo Wii modellen, så er der noget med at de dårligste spil automatisk ikke kommer videre – det er de allerbedste spil, som kommer frem – og det er da det, man (jeg) kalder effektivisering 2.0, at man lader “markedets kræfter” kvalitetsstyre i stedet for at navigere efter den mere gammeldags “gatekeeper-model”. Nu er der jo også en del snak om, at udbudsrunder har mange svagheder og at det offentlige spilder mange penge på at vælge løsninger, der ikke fungerer. Og der er også megen snak om offentlig-privat samarbejder. Og om hvordan vi danskere skal bruge netop velfærd og viden som et middel til at klare os i globaliseringens kæmpe udbud. Jeg tror, at vi danskere har kompetencerne til at lave rigtig god E-learning, men at det er et problem, at der er så meget junk derude, der fjerner fokus fra det, der kan gøre en forskel. Jeg har en fornemmelse af, at en E-learningssucces forudsætter ikke blot pædagogisk og teknologisk viden, som der står så meget om i litteraturen, men også kommunikative/formidlingsmæssige evner, design og en rigtig solid forretningsforståelse – herunder strategi, ledelse og en god business case. Og så lige i øvrigt, regeringen er ved at gøre klar til en ny innovationsstrategi, der skal gøre Danmark bedre til at konkurrere på innovation og satse på områder, hvor Danmark har unikke styrker eller et forspring i forhold til andre lande. E-learning business model innovation… just saying!

Reklamer

Tanker omkring forretningsdelen af mit speciale

14 mar

Jeg har brugt rimelig lang tid på at rode rundt i E-learningsdelen af mit speciale. Uden at blive ret meget klogere. Min fornemmelse er, at hele E-learningsområdet er en kæmpestor jungle. Måske er det fordi jeg er udefrakommende. Måske er det fordi det vitterligt er en jungle. Der eksisterer ingen klar definition af hvad E-learning er. Og ingen klare rammer for, hvordan man afgrænser det. Er f.eks. en interaktiv E-bog en del af E-learning, er det et lukket IT-læringssystem eller hvad med fjernundervisning? Findes der fælles, anerkendte standarder, der fungerer? Jeg er kommet til den konklusion, at jeg hellere må lade den del ligge lidt. I dag fokuserer jeg så i stedet på B (for business) delen af mit speciale. Jeg er interesseret i netværksøkonomien (den digitale revolution) og forretningsmodel innovation – hvad er det, der skaber en succes? Der er jo mange eksempler på succeshistorier, hvor virksomheder som Google, Amazon og Apple dygtigt er redet med på bølgen. Winner takes all dynamic. Og der er mange virksomheder, der prøver at hoppe med på bølgen. Og så er der de virksomheder, der er ved at drukne – hvis ikke allerede de er det. Virksomheder, eller måske hele industrier så. De industrier, der lige nu har det svært, er teleindustrien og medieindustrien. Det, de i mange år har haft succes med, virker ikke længere på samme måde. Forbrugerne er for længst rykket på Internettet, hvor det meste lader til at være gratis. Men hvor kommer pengene fra? Hvordan finder de på nye forretningsmodeller for at overleve? Hvis det er muligt? Jeg startede jo på E-business netop af den årsag; at jeg var meget interesseret i, hvordan medieindustrien skulle leve (overleve) i fremtiden – det er jo utrolig vigtigt, at vi har medierne. Nå, men tilbage til fokus. Vi kom fra E-learning. Jeg har for i dag valgt at glemme, at det er svært at arbejde med begrebet. Selve læringen er en rigtig gammel disciplin. Vi har altid lært og udviklet os, lige fra dengang hvor alle overleveringer foregik mundtligt til bogtrykkerkunsten, tv, radio og nu Internettet. Hvorfor skulle Internettet så revolutionere læringen? Jeg tænker, at læringen jo lever i allerbedste velgående. Det er også derfor, at der måske ikke rigtig er noget presserende behov for, at Internettet skulle revolutionere læringen. Kan prefix’en E- ændre på noget? Men samtidig er der utrolig mange fordele ved gøre læringen digital. De danske folkeskoler kæmper med at finde deres ben omkring læring og IT. En rapport fra KMD viser, at op mod halvdelen af folkeskolerne har brug for et løft både på den pædagogiske og teknologiske side. En undersøgelse fra fagbladet Folkeskolen viser, at 82% af lærerne mindst en gang om ugen oplever, at it-systemet ikke fungerer. Mon ikke det giver en fornemmelse af, at der er muligheder i E-læring? Jeg snakker ikke om folkeskolen som sådan, men hvordan hele læringen (livslang læring, læring, efteruddannelse, kvalifikationsløft etc) kan få et løft gennem den digitale økonomi i form af E-learning. Mon der er noget om, at vi mangler en ny, disruptiv teknologi til at skabe det fornødne løft indenfor E-learningen – også selv om det måske ikke er presserende nødvendigt, når læringen nu fungerer? Men hvorfor har vi ikke set Google kaste sig over E-learning (det skulle da lige være Google scholar, Google books) og hvad med Apple (ud over iBooks) – er der ikke penge eller udviklingsmuligheder i skidtet? Eller måske er den helt rigtige løsning bare endnu ikke opfundet? Der var jo ingen, der havde forudset, at vi i dag er totalt afhængige af mange nye produkter, som vi fint klarede os uden før. Så det er alle de tanker, som jeg er ved at sysle med lige nu. Det er hårdt at starte specialeskrivningen. Alting er et stort rod af tanker. Men jeg er mere optimistisk omkring business-delen, for der er meget mere udvikling at arbejde med.

At definere e-learning

8 mar

Ja, det er svært bare at sætte ord på e-learning. Jeg skal også blive enig med mig selv, om det skal hedde e-learning eller e-læring. Umiddelbart skriver jeg e-learning på engelsk. Dette indlæg handler om hvordan jeg skal komme i gang. Jeg har sidste mandag brugt nogen tid med at diskutere med min hovedvejleder, omkring hvordan e-learning skal defineres. Og det er ikke let. Så jeg glæder mig til at diskutere det med bivejleder (kan mødes med ham en gang, men hvis det skal være flere gange, skal han selvfølgelig først formelt godkendes) Ud fra min umiddelbare viden om e-learning ser det ud til, at der er tusindvis af forskellige definitioner. Der er akademisk e-learning og der er kommerciel e-learning. Der er ingen tvivl om, at jeg i mit speciale vil fokusere på den kommercielle e-learning. Læser jo e-business på ITU og ikke en kandidatgrad på DPU. Det skal mit speciale afspejle. Og indenfor selve læringen er der også mange forskellige retninger. Der er teaching (mere traditionelt, mere udenadslære) og der er learning (mere moderne, den lærende er selv aktiv) – det er known vs. knowable, complex vs. chaos – i følge Dave Snowdon’s Cyberfin-model. Den har hovedvejleder umiddelbart anbefalet. Jeg har så også af ham fået at vide, at jeg kan vælge den mere lige sti eller tage den snoede sti – dvs. om jeg skal skrive et “tame” eller et mere “wicked” speciale. Kan jo så regne ud, at hovedvejleder helst ser, at jeg tager udfordringen og lægger arm med det komplekse. Det er jo learning – og det er det, man flytter sig allermest med. Men jeg skal jo gøre op med mig selv, hvor meget krudt jeg reelt kan lægge i specialet, når jeg har gang i en spændende virksomhed ved siden af. Meget spændende (næsten for spændende), meget indviklet og ikke mindst snoet. Lige nu er jeg ikke kommet meget videre med læsningen omkring e-learning. Men jeg har flere artikler i min mappe med litteratur indenfor E-learning. Det skal jeg så i gang med at overblikslæse – og så er jeg sikker på, at mødet med bivejleder vil give mig meget at arbejde videre med. Jeg har også på fornemmelsen af, at han mest er indenfor akademisk e-learning, så jeg skal høre ham om, hvor meget han er til den kommercielle del. For nu er udfordringen også at finde kobling mellem business model-delen og e-learningsdelen. For som jeg ser på det, skal businessmodel delen helt klart fylde mere end e-learningsdelen – men det ene udelukker ikke det andet. Og her mangler jeg umiddelbart litteratur – for der er meget lidt litteratur om kommerciel e-learning. Min hovedvejleder sagde noget om, at det måske var fordi, at man måske havde opgivet at forske i det. Så jeg skal jo også undersøge, om han har ret i det. Næste gang jeg skriver indlæg til bloggen skal jeg huske at skrive om successer, LEGO, Syddansk Universitetet og flere cases. Ligesom jeg også skal i gang med at lufte, hvad jeg har i tankerne omkring e-business models og hvorfor jeg er interesseret i netop den vinkel.

I gang – lidt om vejledningen

8 mar

Så er jeg i gang. Har haft første vejledermøde lidt inden den 1. marts, hvor min specialeperiode officielt startede. Og det var et positivt møde, hvor vejleder med det samme godkendte mit speciale-emne. Og så gik vi i gang med at diskutere vinkler på specialet. Det var lidt svært at diskutere det, da jeg ikke havde nok baggrundsviden til at kunne kredse om noget håndgribeligt. Så det var lidt som at diskutere noget abstrakt. Men det var en god snak, hvor vi blev enige om, hvad jeg skulle starte med at fokusere på i forbindelse med emnet. Og det er, at jeg skal have defineret e-learning. Hvad dækker begrebet mere præcist over? Min hovedvejleder har ikke nok faglig viden om e-learning, meldte han ud som noget af det første, men jeg kunne med det samme komme med et bud på bi-vejleder, der ligger inde med den fornødne viden. Hovedvejleder vil jeg mest bruge til selve business-delen. Nu skal vi bare have bivejleder godkendt hos studienævnet, og vi afventer svar fra dem – som også skal godkende emnet formelt, før det er helt klart i projektbasen. Jeg skulle have haft møde med min bivejleder i går, men så drattede jeg lige om med en ordentlig omgang feber. Håber, jeg kan få et nyt møde med ham næste uge – ellers ved jeg, han er frisk på at vejlede via. chat, hvilket passer mig fint. Jeg har møde nr. 2 med hovedvejleder på mandag, så jeg skal helt sikkert bruge weekenden på at fokusere på specialet. Og så i øvrigt – jeg sender link til denne blog til begge mine vejledere. Det er jo også rart for dem at kunne følge mine tanker sideløbende med selve læsningen og vidensproduktionen, når den går i gang – for så er det formentlig lettere at rådgive og vejlede.