En fælles markedsbaseret distributionsplatform til E-learning

25 mar

Jeg tror jeg har fundet noget, der ligner et mindre gennembrud på hvor jeg skal hen med mit speciale. Og det er det, jeg vil beskrive her, helt med mine egne ord og tanker, uden at skulle bruge tid på at finde alle mulige referencer, for det kan godt være lidt hæmmende for mit skriveflow. Referencerne er der, og det kan være, jeg indsætter et par links, når jeg er færdig med at beskrive mine tanker. Jeg har længe siddet og kæmpet med, at alt med E-learning virker uoverskueligt, lidt tilfældigt, lukket, det er svært at definere hvad E-learning er, der findes endnu ikke bøger, der præcist beskæftiger sig med hvad jeg skriver speciale om. Og i modsætning til E-learning er der en masse spændende læsning om den nye digitale økonomi og business models og innovation. Der er masser af supercases og der skorter ikke på litteratur. Men alligevel har jeg en fornemmelse af, at der et sted burde findes en eller anden form for bro mellem de to områder, for min fornemmelse er, at E-learningsområdet mangler definitioner, velafprøvede strategier og effektiviseringer – ligesom der ikke rigtig synes at være nogen businessmodel, man kan pege på. Men i dag valgte jeg at gå ind og læse om regeringens og ministeriernes strategier for digitalisering, e-learning og hvad der nu er af relevans for dette speciale. Og der fandt jeg nogle gode ting og sager. Regeringen har lavet en national strategi for IKT-støttet læring for 2007-2009. Her fandt jeg rigtig meget godt om hele diskursen omkring E-læring. Meget mere konkret end de mange udsvævende bemærkninger, der findes rundt omkring i Cyberspace. Der står også, at problemet med E-learning er “fraværet af en fælles læringsplatform der kunne understøtte udviklingen af undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter tilrettelagt i forhold til dansk kultur og dansk pædagogisk tradition” og “… den hidtidige indsats viser også, at pilotprojekterne ofte er drevet af ildsjæle, og at de ikke udbredes til hele virksomheden eller institutionen, når støtteperioden udløber. Et ledelsesmæssigt og strategisk fokus er altafgørende for, at e-læring forankres…” Lige præcis min observation! Men det er en lidt gammel strategi, for nu er vi i 2012. Jeg har ikke kunnet finde noget, der følger op på denne strategi, så mon den stadig gælder? Det er IT- og telestyrelsen, der har lavet strategien, men med den nye regering er der jo nye boller på suppen. Så jeg vandrede over mod Digitaliseringsstyrelsen, som er en slags spinoff fra den hedengangne IT- og telestyrelse. Her var der endnu mere godt at finde. Her fandt jeg Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015. Der står ikke så meget om E-learning som sådan, men mere om hvordan man digitaliserer det offentlige Danmark. Men fokusområde 3: Folkeskolen skal udfordre den digitale generation var interessant. Her er et af initiativerne:  For at øge efterspørgslen på digitale læremidler og dermed understøtte markedet afsættes midler til indkøb af digitale læremidler. Regeringen og kommunerne vil samtidig skabe rammer for, at der inden udgangen af 2012 etableres en eller flere markedsbaserede distributionsplatforme (fx en slags ”app-stores”), der kan gøre adgangen til de digitale læremidler for lærere og elever nem og overskuelig. Voila. Mon ikke det er business modellen bag sådan en fælles markedsbaseret distributionsplatform (min tilføjelse: til E-learning) jeg skal fokusere mit speciale om? Initiativet omtaler ikke E-learning direkte, måske det er fordi, man er begyndt at opgive begrebet lidt, og i stedet kalder det digitale læremidler? Meget apropos, så citerer jeg lige den gamle strategi fra 2007-2009 igen: “Det er vigtigt, at man ikke ukritisk sætter strøm til lærebogen og katederundervisningen. E-læring skal anvendes innovativt, så der udvikles nyskabende og spændende undervisningsforløb, der reelt opleves som et godt – eller bedre – alternativ og supplement til de mere kendte og traditionelle undervisningsformer. ” Og så er det jo lige straks noget jeg kan se på – E-learning er også aktuelt i forhold til fokusområde 5: Teknologi i den sociale indsats – dvs. velfærdsteknologi, hvor f.eks. ældre kan træne hjemme med videokontakt til en fysioterapeut. Nå, men tilbage til platformen – jeg tror helt klart, at det er den business case tænkning, der er stien gennem den jungle, som E-learning er. Med andre ord – E-business værktøjskassen kan helt sikkert byde ind med noget! Hvis man samtidig skeler til de mange fremragende cases omkring fx Multisided Platforms – så tror jeg, at der kunne være nogle gode løsninger på, at der er så meget… ja, pardon my french, crap, derude – af E-læringsløsninger. Hvis man tænker på Nintendo Wii modellen, så er der noget med at de dårligste spil automatisk ikke kommer videre – det er de allerbedste spil, som kommer frem – og det er da det, man (jeg) kalder effektivisering 2.0, at man lader “markedets kræfter” kvalitetsstyre i stedet for at navigere efter den mere gammeldags “gatekeeper-model”. Nu er der jo også en del snak om, at udbudsrunder har mange svagheder og at det offentlige spilder mange penge på at vælge løsninger, der ikke fungerer. Og der er også megen snak om offentlig-privat samarbejder. Og om hvordan vi danskere skal bruge netop velfærd og viden som et middel til at klare os i globaliseringens kæmpe udbud. Jeg tror, at vi danskere har kompetencerne til at lave rigtig god E-learning, men at det er et problem, at der er så meget junk derude, der fjerner fokus fra det, der kan gøre en forskel. Jeg har en fornemmelse af, at en E-learningssucces forudsætter ikke blot pædagogisk og teknologisk viden, som der står så meget om i litteraturen, men også kommunikative/formidlingsmæssige evner, design og en rigtig solid forretningsforståelse – herunder strategi, ledelse og en god business case. Og så lige i øvrigt, regeringen er ved at gøre klar til en ny innovationsstrategi, der skal gøre Danmark bedre til at konkurrere på innovation og satse på områder, hvor Danmark har unikke styrker eller et forspring i forhold til andre lande. E-learning business model innovation… just saying!

Reklamer

4 kommentarer to “En fælles markedsbaseret distributionsplatform til E-learning”

 1. CW marts 25, 2012 hos 2:10 pm #

  Jeg tror jeg har fundet noget, der ligner et mindre gennembrud på hvor jeg skal hen med mit speciale. Og det er det, jeg vil beskrive her, helt med mine egne ord og tanker, uden at skulle bruge tid på at finde alle mulige referencer, for det kan godt være lidt hæmmende for mit skriveflow. Referencerne er der, og det kan være, jeg indsætter et par links, når jeg er færdig med at beskrive mine tanker. Jeg har længe siddet og kæmpet med, at alt med E-learning virker uoverskueligt, lidt tilfældigt, lukket, det er svært at definere hvad E-learning er, der findes endnu ikke bøger, der præcist beskæftiger sig med hvad jeg skriver speciale om.

  Og i modsætning til E-learning er der en masse spændende læsning om den nye digitale økonomi og business models og innovation. Der er masser af supercases og der skorter ikke på litteratur. Men alligevel har jeg en fornemmelse af, at der et sted burde findes en eller anden form for bro mellem de to områder, for min fornemmelse er, at E-learningsområdet mangler definitioner, velafprøvede strategier og effektiviseringer – ligesom der ikke rigtig synes at være nogen businessmodel, man kan pege på.

  << Der er masser af definitioner af hvad e-læring er, men jeg giver der ret i, at business-modeller for e-læring, der er lidt tyndt. Men spørgsmålet er, om ikke man kan låne fra alle mulige andre immaterielle produkter??

  Men i dag valgte jeg at gå ind og læse om regeringens og ministeriernes strategier for digitalisering, e-learning og hvad der nu er af relevans for dette speciale. Og der fandt jeg nogle gode ting og sager. Regeringen har lavet en national strategi for IKT-støttet læring for 2007-2009. Her fandt jeg rigtig meget godt om hele diskursen omkring E-læring. Meget mere konkret end de mange udsvævende bemærkninger, der findes rundt omkring i Cyberspace. Der står også, at problemet med E-learning er “fraværet af en fælles læringsplatform der kunne understøtte udviklingen af undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter tilrettelagt i forhold til dansk kultur og dansk pædagogisk tradition” og “… den hidtidige indsats viser også, at pilotprojekterne ofte er drevet af ildsjæle, og at de ikke udbredes til hele virksomheden eller institutionen, når støtteperioden udløber.

  << Der er dog kommet CAMPUS en fælles platform for e-læring for 19 ministerialle områder.

  Et ledelsesmæssigt og strategisk fokus er altafgørende for, at e-læring forankres…” Lige præcis min observation! Men det er en lidt gammel strategi, for nu er vi i 2012. Jeg har ikke kunnet finde noget, der følger op på denne strategi, så mon den stadig gælder? Det er IT- og telestyrelsen, der har lavet strategien, men med den nye regering er der jo nye boller på suppen. Så jeg vandrede over mod Digitaliseringsstyrelsen, som er en slags spinoff fra den hedengangne IT- og telestyrelse. Her var der endnu mere godt at finde. Her fandt jeg Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015. Der står ikke så meget om E-learning som sådan, men mere om hvordan man digitaliserer det offentlige Danmark. Men fokusområde 3: Folkeskolen skal udfordre den digitale generation var interessant. Her er et af initiativerne: For at øge efterspørgslen på digitale læremidler og dermed understøtte markedet afsættes midler til indkøb af digitale læremidler. Regeringen og kommunerne vil samtidig skabe rammer for, at der inden udgangen af 2012 etableres en eller flere markedsbaserede distributionsplatforme (fx en slags ”app-stores”), der kan gøre adgangen til de digitale læremidler for lærere og elever nem og overskuelig. Voila. Mon ikke det er business modellen bag sådan en fælles markedsbaseret distributionsplatform (min tilføjelse: til E-learning) jeg skal fokusere mit speciale om? Initiativet omtaler ikke E-learning direkte, måske det er fordi, man er begyndt at opgive begrebet lidt, og i stedet kalder det digitale læremidler? Meget apropos, så citerer jeg lige den gamle strategi fra 2007-2009 igen: “Det er vigtigt, at man ikke ukritisk sætter strøm til lærebogen og katederundervisningen. E-læring skal anvendes innovativt, så der udvikles nyskabende og spændende undervisningsforløb, der reelt opleves som et godt – eller bedre – alternativ og supplement til de mere kendte og traditionelle undervisningsformer. “ Og så er det jo lige straks noget jeg kan se på – E-learning er også aktuelt i forhold til fokusområde 5: Teknologi i den sociale indsats – dvs. velfærdsteknologi, hvor f.eks. ældre kan træne hjemme med videokontakt til en fysioterapeut. Nå, men tilbage til platformen – jeg tror helt klart, at det er den business case tænkning, der er stien gennem den jungle, som E-learning er. Med andre ord – E-business værktøjskassen kan helt sikkert byde ind med noget! Hvis man samtidig skeler til de mange fremragende cases omkring fx Multisided Platforms – så tror jeg, at der kunne være nogle gode løsninger på, at der er så meget… ja, pardon my french, crap, derude – af E-læringsløsninger. Hvis man tænker på Nintendo Wii modellen, så er der noget med at de dårligste spil automatisk ikke kommer videre – det er de allerbedste spil, som kommer frem – og det er da det, man (jeg) kalder effektivisering 2.0, at man lader “markedets kræfter” kvalitetsstyre i stedet for at navigere efter den mere gammeldags “gatekeeper-model”. Nu er der jo også en del snak om, at udbudsrunder har mange svagheder og at det offentlige spilder mange penge på at vælge løsninger, der ikke fungerer. Og der er også megen snak om offentlig-privat samarbejder. Og om hvordan vi danskere skal bruge netop velfærd og viden som et middel til at klare os i globaliseringens kæmpe udbud. Jeg tror, at vi danskere har kompetencerne til at lave rigtig god E-learning, men at det er et problem, at der er så meget junk derude, der fjerner fokus fra det, der kan gøre en forskel. Jeg har en fornemmelse af, at en E-learningssucces forudsætter ikke blot pædagogisk og teknologisk viden, som der står så meget om i litteraturen, men også kommunikative/formidlingsmæssige evner, design og en rigtig solid forretningsforståelse – herunder strategi, ledelse og en god business case. Og så lige i øvrigt, regeringen er ved at gøre klar til en ny innovationsstrategi, der skal gøre Danmark bedre til at konkurrere på innovation og satse på områder, hvor Danmark har unikke styrker eller et forspring i forhold til andre lande. E-learning business model innovation… just saying!

  OK, og konklusioner er så, at du vil fokusere på platforme til apps til folkeskolen eller velfærdsuddannelserne?

 2. Kumaran marts 25, 2012 hos 2:10 pm #

  Hej Mette,

  Det er spændende emne især velfærdsteknologi.

  Faktisk er det nyt emnet for mig men jeg kan jo forestille mig at at ny teknologi kommer til at smelte kommunal digitalt sammen i fremtiden, som kaldes digitale selvbetjeningsløsninger for borgere.

  God forelæsning 🙂

 3. Mia marts 25, 2012 hos 2:14 pm #

  Hej Mette,
  Det lyder altsammen rigtig spændende! Jeg synes det er et utrolig spændende emne du har kastet dig over!

  Jeg kan godt forstå det har været svært at finde et fokus at holde fast i. Men det lyder som om du har ramt noget potentielt.

  Jeg tænkte på om du har overvejet at kontakte Digitaliseringsstyrelsen, og eventuelt høre dem om de er interesseret i et samarbejde, eller lign.? Jeg har kun hørt positive historier om lign. Hvem vil ikke også gerne tage imod et tilbud om gratis, velkvalificeret arbejdskraft?

  Det var bare en ide. Jeg glæder mig til at høre mig om/fra dit specialeeventyr.

  Kh Mia

  • mebbe2008 august 17, 2012 hos 4:38 pm #

   Jeg synes faktisk det er en rigtig god ide – rigtig god kilde at have med i specialet!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: