Arkiv | december, 2011

Dagens aktiviteter

20 dec

I dag har jeg skrevet SF23 projekt stort set hele dagen. Jeg er nu ved at være godt stegt i hovedet af opgaveskrivning, så jeg vil vente med at fremlægge nogle af pointerne i morgen. Men ville lige vise mit post-it værk med de sociale aktører i den sociale økosystem (inspireret af the business ecosystem) – regner med at identificere flere aktører og præcisere senere i forløbet.

Reklamer

Litteratursøgning i det små

19 dec

Jeg har lige fundet denne rapport fra Huset Mandag Morgen: Velfærdens iværksættere – en dansk strategi for socialt iværksætteri. Kan downloades gratis fra websitet – meget aktuel læsning! Samtidig har jeg fundet dette arrangement: Velfærdens Innovationsdag. Tilmelder mig i morgen!

Første spadestik til specialet er taget

18 dec

Så er første spadestik til specialet taget med oprettelsen af denne blog. Jeg har oprettet min specialeblog som en del af mit SF23 miniprojekt på ITU. Her skriver jeg et projekt, der handler om, at jeg vil nærme mig definitionen på et egentligt fokus på mit speciale og dermed får mulighed for at tage de første skridt mod min specialeproces.

Først har jeg set på min personlighedstype via. Myers-Briggs typeindikator-testen og vil nu bruge lidt opgavetid på at overveje, om denne (nye, eller gamle?) indsigt i personlighed og mine arbejdsprocesser kan være et redskab, jeg kan bruge til at pejle mig ind på min teoretiske og metodiske tilgang til specialet. Lige nu står meget hen i det uvisse.

Jeg ønsker med mit SF23 miniprojekt også at reflektere over opbygningen af min uddannelse, specielt med fokus på overbygningen i E-business. Det er vigtigt at finde ud af om mit valg af emne og mine faglige interesser giver mig noget konkret at arbejde med, således at der er grundlag for at bruge 6 måneders specialeforløb på netop dette emneområde.